29 юни 2009

Лятна миграция

Пролетта и есента са сезоните за миграция на прелетните птички, но понеже аз си падам странна птица, реших да мигрирам през лятото. Имам намерение да насоча повече усилия към flickr и twitter, поради по-тясната специализация на тези сайтове. Може да ме намерите съответно на:

http://twitter.com/nikeca

http://www.flickr.com/photos/30402845@N05/

Блогът ще продължава да функционира, но няма да се осъвременява толкова често. До следващия полет!

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Bulgaria License.